Naše služby

Komplexná činnosť v oblasti stavebníctva

Hlavným predmetom činnosti je uskutočňovanie stavieb a ich rekonštrukcia so zameraním na výstavbu a rekonštrukcie stavieb občianskej vybavenosti. Zoznam činností sa nachádza v sekcii stavebná činnosť.

Požičovňa stavebného náradia 

V areály firmy sa nachádza požičovňa stavebného náradia. Bližšie informácie nájdete v sekciách požičovňa náradia a referencie.

Autodoprava do 3,5 t

Bližšie informácie nájdete v sekciách autodoprava a referencie.

Predajňa 

Firma KISS stavebné práce, s.r.o. má vlastnú predajňu, ktorá sa zaoberá predajom materiálu pre VODU, ELEKTRO, PLYN a KURENIE. Bližšie informácie nájdete v sekciách predajňa a referencie.

Výkopové práce

Bližšie informácie ohľadom služieb v oblasti výkopových prác získate v sekciách kontakt a referencie.

REFERENCIE